שיחת היום

שוק ההון

תזכיר החוק המיישם את עיקרי המלצות ועדת שטרום להגברת התחרות במערכת פיננסית, שיועלה מחר לאישור הממשלה, מטיל גם על דיסקונט חובה לעבוד עם שתי חברות אשראי לפחות ■ תקום ועדת מייעצת בראשות שי באב"ד ונתן זוסמן למעקב אחרי יישום המלצות ועדת שטרום

אופיר צברי | SF - צברי-פרקש ושות', עורכי דין | יחצ
צברי אופיר
שותף, צברי-פרקש ושות', עורכי דין
לראיון המלא
תמונת מנהל
שביט-שטריקס אילן
שותף בכיר מנהל, חיים צדוק ושות', משרד עורכי דין
לראיון המלא