כצפוי: בנק ישראל הותיר את ריבית דצמבר ללא שינוי - 2%

זאת בהתאם להערכת הרוב המוחלט של החזאים בשוק ההון ■ בחודש שעבר ביצע הבנק הפחתה מפתיעה של 0.25% ■ "ירידה מסוימת בסביבת האינפלציה עשויה לתמוך בעדכון מטה של תחזית האינפלציה לשנה הקרובה"

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, בראשות הנגיד סטנלי פישר, הותירה היום (ב') את הריבית הבסיסית במשק ללא שינוי ברמה של 2%, לאחר שבחודש שעבר ביצע הבנק הפחתה מפתיעה ושנויה במחלוקת של 0.25%.

ההחלטה מגיעה בהתאם להערכת הרוב המוחלט של החזאים בשוק ההון לפי סקר של סוכנות הידיעות "בלומברג".

בבנק ישראל מציינים כי "ירידה מסוימת בסביבת האינפלציה בחודשים האחרונים עשויה לתמוך בעדכון כלפי מטה של תחזית האינפלציה לשנה הקרובה, במסגרת התחזית שתפורסם במקביל להודעת הריבית לחודש ינואר".

גם למבצע "עמוד ענן" מתייחס הבנק, וההערכה היא כי "צפויה תוספת חד פעמית להוצאות הבטחון אך מוקדם להעריך אם תהיה לכך השפעה על התקציב הכולל".

ברקע להחלטה עומדים נתוני האינפלציה, לאחר שמדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר ירד ב-0.2%, בעוד שממוצע תחזיות החזאים עמד על עלייה של 0.2%. עיקר הפער נבע מירידה חדה מהצפוי בסעיף הדיור ובסעיף הפירות והירקות. התפתחות המחירים בפועל מצביעה על המשך התמתנות סביבת האינפלציה, ובהסתכלות על 12 החודשים האחרונים האינפלציה עומדת על 1.8%.

"מרבית האינדיקטורים שנוספו בחודש האחרון תומכים בהערכה לפיה נמשך גידול מתון בפעילות", מציינים בבנק ישראל, "וכי גידול מתון זה צפוי להמשך גם בחודשים הקרובים. האינדיקטורים הללו עקביים עם תחזית הצמיחה של חטיבת המחקר: 3.3%, 3% לשנים 2012 ו-2013 בהתאמה. הסקרים השונים על הפעילות ממשיכים להצביע על פסימיות ועל צפי להתמתנות בפעילות.

"השפעת המבצע על התוצר תהיה נמוכה"

"בשבוע שעבר הסתיים מבצע 'עמוד ענן' ולפי הערכות ראשוניות של בנק ישראל השפעתו של המבצע על התוצר של המשק תהיה נמוכה", כך לפי הערכת הבנק.

"בהתאם לנתוני החשבונאות הלאומית גדל התוצר המקומי הגולמי ברביע השלישי של השנה ב-2.9% והתוצר העסקי ב-2.7% (במונחים שנתיים)", מציינים בבנק ישראל. "לגידול התוצר תרמו גידול של 3.5% בצריכה (ללא מוצרים בני קיימא) וגידול של 4.6% ביצוא (ללא הזנק ויהלומים). עם זאת חלה ירידה בביקושים לצריכת מוצרים בני קיימא, להשקעות במכונות וציוד ולהשקעות בכלי תחבורה, המתבטאת בירידה ביבוא הסחורות והשירותים (ללא יבוא בטחוני) של 12%".

הריבית במשק
 הריבית במשק

צרו איתנו קשר *5988