ועדת החוקה הרחיבה את סמכויות ביהמ"ש לעניינים מינהליים

הצו שאושר היום ירחיב את היקף סמכותם של בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון בעתירות מינהליות בנושאים שונים, כגון ארנונה, תעבורה, איכות הסביבה, בריאות ועוד

בית משפט / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום (ג') את צו בתי המשפט לעניינים מינהליים, מרחיב את סמכות בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון במגוון חוקים ונושאים.

חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שנחקק בשנת 2000, הקים מחלקות מינהליות בבתי המשפט המחוזיים. הקמת בתי המשפט המינהליים נועדה להעברה הדרגתית של סמכויות מבג"ץ ומבתי המשפט הכלליים אל בתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מינהליים.

מאז חקיקת החוק הועברו לסמכות בתי המשפט המחוזיים, בשבתם כבתי משפט לעניינים מינהליים, סמכויות נרחבות.

הצו שאושר היום בוועדה ירחיב את היקף סמכותם של בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון בעתירות מינהליות בנושאים הבאים:

■ ארנונה: בהחלטות שר הפנים המתקבלות לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורים). כלומר, החלטות שר הפנים לפטור אגודה או מוסד שיתופי שמטרתו העיקרית היא לספק עזרה רפואית, או לפטור מוסד מתנדב לשירות הציבור, וכן בהחלטות שר האוצר לייעד לשימוש ציבורי מגרש או קרקע שאסור להקים עליה בניין (ולהעניק לו באופן זה פטור מארנונה).

■ רשות מקומית: בענייני רשויות מקומיות או בהחלטת נושא משרה בה (גם אם נדרש אישור שר הפנים להחלטת הרשות המקומית). 

■ מועצה דתית: בענייני כשירות ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים, לרבות כהונה בוועדה ממונה, וכן בהחלטות הנוגעות להרכבן של מועצות דתיות.

■ כלי ירייה: הסמכת מאבטחים וכשירותם ובהחלטת השר לביטחון פנים להסמיך אדם להיות מאבטח, בהסתמך על אישור כשירות שניתן על-ידי קצין משטרה מוסמך.

■ תעבורה: בהחלטה לתת תג נכה, והסמכות לדון בחוקי תעופה - החלטה של רשות לפי החוקים רשות שדות התעופה, חוק רישוי שירותי התעופה וחוק רשות התעופה האזרחית.

■ איכות הסביבה: בשורה של חוקים מתחום הגנת הסביבה, לרבות חוק החומרים המסוכנים.

■ בריאות: בהחלטה של רשות לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי.

■ שוטרים וסוהרים: בהחלטה של המפקח הכללי של משטרת ישראל או של נציב בתי הסוהר לפי חוק הגמלאות, מכוחם ניתנת ההחלטה להוציא שוטר או סוהר לקצבה. 

■ קליטת עליה: בהחלטות של רשות בענייני הטבות וסיוע הניתנות לפי חוק סל הקליטה, בהחלטות ממשלה שעניינן קליטת עלייה ובהחלטות לפי נוהלי משרד העלייה והקליטה. 

■ סמים מסוכנים: בהחלטות לפי פקודת הסמים המסוכנים. החלטות שר הבריאות ליתן היתר יבוא של סם מסוכן, רישיון ליצור, הכנה והפקה של סם מסוכן וכן היתר לאחזקה ושימוש בסמים מסוכנים וקביעת דרכי אחזקה. 

 

צרו איתנו קשר *5988