היועמ"ש: על נתניהו להימנע ממינויים במערכת אכיפת החוק

מנדלבליט העביר הערב לנתניהו את חוות-דעתו למניעת ניגוד עניינים לאור ההליך הפלילי שמתנהל נגד ראש הממשלה • היועמ"ש ציין כי צריך להעביר לשר אחר כבר כעת את הסכמות לעסוק במינוי בעלי תפקידים שמעורבים בהליך הפלילי

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, העביר הערב (ב') לראש הממשלה בנימין נתניהו את חוות-דעתו הסופית למניעת ניגוד עניינים, בשל ההליך הפלילי המתנהל נגדו.

היועץ מפרט בחוות-דעתו את הנושאים והסוגיות שעל ראש הממשלה להימנע מלעסוק בהם, בראש ובראשונה מינויים במערכת אכיפת החוק ביחס לבעלי תפקידים המעורבים בהליך הפלילי או שיש ביכולתם להשפיע על ההליך - פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ראש אגף החקירות, מפקדי להב 433 וחוקרי הרשות לניירות ערך.

על-פי חוות-הדעת, על נתניהו להימנע לא רק מקבלת החלטות במסגרת פורמלית אלא גם באופן לא פורמלי ובהתייעצויות לא רשמיות. ההימנעות משתרעת גם על פעולה באמצעות כל גורם אחר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ונושאי משרות אמון בלשכת ראש הממשלה.

מנדלביט מסתמך על חוות-דעת של המשנה עו"ד דינה זילבר, המציינת כי "הסיטואציה שבה ראש ממשלה מכהן בד-בבד עם הליך פלילי שמתנהל נגדו, היא סיטואציה תקדימית וחריגה", וכי החשש לניגוד עניינים בנוגע למערכת אכיפת החוק הוא מובהק. "מובן כי אדם שהוגש נגדו כתב אישום הוא בעל עניין אישי ביחס לגורמים האמונים על ניהול הליך התביעה בעניינו", כותבת זילבר וקובעת כי מתעורר חשש סביר שהחלטות הנוגעות לגורמי אכיפת החוק יהיו כרוכות בשיקולים אישיים ומושפעות מהן.

עוד קובע מנדלביט כי על נתניהו להימנע מהחלטות הנוגעות למערכת בתי המשפט, ובכלל זה מעורבות בוועדה לבחירת שופטים בכל הנוגע לשופטי בית המשפט העליון והמחוזי בירושלים, שכן אלה עשויים לעסוק בהליך הפלילי בעניינו. יחד עם זאת, מנדלביט מציין כי אין מניעה שיהיה מעורב בקביעת זהות חברי הממשלה שימונו כנציגים לוועדה לבחירת שופטים.

נושאים נוספים שצוינו כמעוררים חשש לניגוד עניינים נוגעים להחלטות הנוגעות לעדים או לנאשמים אחרים בהליך הפלילי בעניינו, הליכי חקיקה בעניין טוהר המידות, עיסוקים מסוימים בתחום הפעילות של משרד התקשורת - נושאים בעלי היבטים רגולטוריים הנוגעים להסדרת שוק התקשורת שיש להם זיקה ישירה להליך המשפטי בעניינו וכן הליכים חקיקה ממשלתיים בעלי השפעה על ההליך הפלילי בעניינו.

מנדלביט מציין את הצורך להעביר כבר כעת את הסמכות לעסוק בעניינים אלה לשר אחר.

בין נתניהו למנדלביט קיימת מחלוקת בחודשים האחרונים. מנדלביט הצהיר כי נתניהו אינו מנוע מלכהן במקביל להתנהלות משפטו כל עוד לא ישתמש במשרתו כדי לנסות להשפיע, והדרך להבטיח זאת היא הסדר ניגוד העניינים. נתניהו סירב לחתום על הטיוטה הראשונה הרחבה יותר. הוא טען כי בשל היותו של מנדלביט ראש התביעה הכללית שהעמיד את נתניהו לדין, הוא אינו יכול להיות מעורב בהסדר ניגוד העניינים.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב אישום נגדו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש את המיוחס לו, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988